Minggu, 07 Maret 2010

1. Mantra – Mantra Pengobatan

Jenis mantra ini khusus digunakan untuk menyembuhkan penyakit.

Mantra Sambur Sampuli :

Mismillahirrohmanirrohim
Baringgang baringganggung
Ambil arakit
Allmundhi mantuk kapucuknya
Jangan angkau mahaurinya
Jangan angkau masuk kapusatnya
Jangan angkau masuk kaurinya
Kalau angkau tak kaluar
Maka manjadi sogara hijau
Barkat Lailahailallah Muhammadurrasulullah

Mantra Sawan :

Bismillahirrohmanirrohim
Tarbang burung
Mulang mansawan
Hinggap kayu mali-mali
Aku tahu asal angkau
Mulang mansawan
Asal uri lawan tambuni
Barkat Lailahailallah Muhammadurrasulillah

Mantra Tajani :

Bismillahirrohmanirrohim
Hantu manjual kupit
Aku manjual kapat
Hantu maayukit
Aku manawar
Barakat Lailahailallah Muhammadurrasulullah

Mantra Palungsur Baranak (melahirkan)

Bismillahirrohmanirrohim
Nun kalamun walayar turun
Hilang aritannya balungsur inya turun
Barakat Lailahailallah Muhammadurrasulullah

Bismillahirrohmanirrohim
Bungkalang bungkaling
Tampurung bulu-bulu
Takalang tapaling
Kaluar tadahulu
Barakat Lailahailallah Muhammadurrasulullah

2. Mantra-mantra Kedigjayaan

Jenis mantra ini digunakan bila sedang berhadapan dengan musuh sehingga siempunya mantra tak terkalahkan dan musuh dapat ditaklukan.

Mantra Saidina Ali :

Bismillahirrohmanirrohim
Kain kindusin
Banang baginda ali
Tujuh lapis babat pinggang
Lapisakan kabadanku
Barkat Lailahailallah Muhammadurrasulullah

Mantra Saidina Abubakar :

Bismillahirrohmanirrohim
Allahumuna soli ala sandi Abubakar
Pucuk api naraka jahanam
Dipasang yo subur
Barkat Lailahalallah Muhammadurrasulullah

Mantrta Taguh (kebal) :

Bismillahirrohmanirrohim
Naga ulit
Naga umbang
Kandal di kulit
Sampai ka tulang
Barkat Lailahailallah Muhammadurrasulullah

Bismillahirrahmanirrahim
Kajadian ular dari air mani
Ular terjadinya dari sperma
Datu Adam, darudut a basar nabi Adam, meskipun makhluk melata
semua sama kuasa, jadi tidak akan memberikan binasa
Barakat Lailahailallah Muhammadurasulullah

Bismillahirrahmanirrahim
Aku tahu asalnya wanyi asalnya pinyangat
karak nasi dari karak nasi
Barakat Lailahailallah Muhammadurasulullah

3. Mantra - mantra Pakasih

Mantra pakasih adalah mantra cinta kasih. Bila mantra ini dilepas maka sasarannya akan terpikat dan jatuh ke dalam kekuatan birahi pada siempunya mantra.

Mantra Kata Burung Nuri :

Bismillahirrohmanirrohim
Kata burung dandarasih
Kata burung dandaraku
Saratus irang kasih
Saribu urang suka
Barkat Lailahailallah Muhammadarrasulullah

Bismillahirrohmanirrohim
Kama si kama mati
Nuri katanya burung
Nur haq katanya Allah
Ah, tunduklah, kasihlah,
Sayanglah ( sebut namanya) lawan diaku
Barkat Lailahailallah Muhammadurrasulullah

Mantra Pamikat :

Bismilahirrohmanirtrohim
Tutian mandurisa
Buka padang mandurasi
Tartutup hati mirah
Tarbuka hati putih
Rubuh rabah badan si anu .......
Runduk kasih malihat padanku
Barkat Lailahailallah Muhammadurrasulullah

Bismilahirrohmanirtrohim
Tikamku tikam Allah
Kutikam wan sirrillah
Apabila (sebut namanya) kutikam
Maka tunduk cinta kasih lawan diaku
Barkat Lailahailallah Muhammadarrasulllah

Bismilahirrohmanirtrohim
Pur sinupur
Aku bapupur di bulan tarang
Bismillah aku bapupur
Rupaku nangkaya bulan tarang
Barkat Lailahailallah Muhammadurrasulullah

Bismilahirrohmanirtrohim
Minyakku minyak nyiur
Kuandak di hati tangan
Rupaku nangkaya bintang timur
Barang siapa mandangku karindangan
Barkat Lailahailallah Muhammadurrasulullah

Bismilahirrohmanirrohim
Tara taru bayu kukang
Kusambat ngaran ikam (sebut namanya)
Barikit lawan diaku
Barkat Lailahailallah Muhammadurrasulullah

Bismillahirrahmanirrahim
Asamku asam sir Allah Asamku asam milik Allah
Titik ka bumi manjadi asam Titik ke bumi menjadi asam
Bismillah aku mamakai kata asam Dengan nama Allah aku memakai kata asam
Kacarlah hamba Allah Kepinginlah hamba Allah
Barakat La ilahailallah Muhammadurasulullah

Bismillahirrahmanirrahim
Tikna, tikku Tikna, tikku (perulangan bunyi kata
“hatinya”, “hatiku” )
Hatinya, hatiku Hatinya, hatiku
Yaitu katanya kukang Yaitu katanya kukang
Sali inya kawa pisah, Kecuali inya bisa pisah,
Kukang laki bini kukang suami istri
Maka inya kada kawa bapisah kacuali inya dapat bapisah
Lawan diaku dengan diriku
Yaitu katanya tuan … Yaitu katanya tuan …
(sebut nama pria yang dikehendaki )
Sali tuan kawa bapisah Keculai tuan dapat berpisah
Lawan budaknya dengan budaknya
Maka inya kawa bapisah maka inya
Lawan diaku dengan diriku
Makbul ucapanku kabul ucapanku
Barakat La ilahailallah Muhammadurasulullah

Mantra Kata Adam :

Bismillahirrohmanirrohim
Hai Adam nurhayati
Angkau yang perkasa
Gunung tinggi dapat malingkang
Laut luas dapat mahayaw
Angkau kupinjam dangan sakarang
Ambilkan ruh nila .......
Kapadaku
Barkat Lailahailallah Muhammadurrasulullah

Bismillahirrohmanirrohim
kun tapa jadi
kurading kuriding
tajak dihiga dinding
buka akan hati mangiau hati kariau
puuuhh lamah hati tarus menginat lawan diaku
berkat laillahaillallah Muhammadurasullullah

Bismillahirrohmanirrohim
aduhai burung
burung si kandarasih
tarabang hinggap di bumbung
asa lawas kahada mangiau kekasih
puuuhhh lamah lintuhutnya kasih lakas basambung
berkat laillahaillallah Muhammadurasullullah

4. Mantra-Mantra Pagar Diri

Jenis mantra sebagai perisai diri agar orang tidak bisa akan membinasakan dirinya atau orang tidak akan berkehendak menaklukan dirinya.

Mantra Gaip :

Bismillahirrohmanirrohim
Patimah mitah
Aku mangatahui
Aku tidak salah
Hat sampurnaakan nama Allah
Barkat Lailahailallah Muhammadurrasulullah

Mantra Kulias Tasambunyi :

Bismillahirrohmanirrohim
Simbulijn nabi unuk
Mun bujurlah aku
Mangatahuani
Hat nag disampurnaakan
Oleh Tuhan Allah
Barkat Lailahailallah Muhammadurrasulullah

Mantra Dinding :

Bismillhirrohmanirrohim
Kun suli ala kata Allah
Dinding nabi Muhammad Rasulullah
Barkah doa Ilallah
Barkat Lailahailallah Muhammadurrasulullah

5. Mantra – mantra Tundik

Jenis mantra yang dilepas melalui kekuatan jarak jauh. Sasaran adalah orang yang dikehendaki agar jatuh kedalam pengaruh siempunya mantra. Mantra ini banyak sekali macam dan kegunaannya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh siempunya mantra.

Mantra Tundik :

Bismillahirrohmanirrohim
Kayu mula muli
Kayu muda mudadi
Kata buku bkata budi
Ak aku tahu kata air akbar
Barkat Lailahailallah Muhammaddurrasulullah
Mantra Jodoh :
Tip tulah kadudukan nang bagantung
Saksi Angkau Allah
Suruh ibu suruh bapa
Ah aku tahu namamu ....
Barkat Lailahailallah Muhammadurrasulullah

Bismillahirrahmanirrahim
Sir Allah Milik Allah
Sir Muhammad Milik Muhammad
Ikam (sebut nama perempuan yang Engkau (sebut nama perempuan yang
diidamkan) diidamkan)
Ku sir Allah Ku milik Allah
Aku bagamat Aku pelan-pelan
Barakat Lailahailallah Muhammadurasulullah

Mantra Kata Bangkai :

Bismillahirrohmanirrohim
Buku bungkam
Bangkai mati
Tiada bernyawa
Tiada berjiwa
Barkat Lailahailallah Muhammadurrasulullah

Bjb, 2009